dôležité informácie a dokumenty

Cenníky

18.8.2021 Telesná výchova v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
18.8.2021 Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast