dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

24.1.2020 Zmluva o marketingovej spolupráci sanofi-aventis Pharma Slovakia
21.1.2020 202001/01 Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok BE-SOFT a.s., Kočice
13.1.2020 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
13.1.2020 H/14/0014/512490 Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnej činnosti Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Smrdáky
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Prietržka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast