O poliklinike

Pomoc na opravu RTG

Touto cestou si Vás dovoľuje vedenie Polikliniky Senica n.o. osloviť ohľadom poskytnutia finančného daru na opravu rtg vyšetrovacieho prístroja MULTIX SELECT DR zn. Siemens, ktorý je jediným prístrojom v celkom okrese Senica. Celková oprava (výmena žiariča, zdroja a kábla) je vyčíslená na čiastku 51 426,63 €. FA za opravu sú uverejnené v časti dokumenty na webovej stránke www.poliklinikase.sk. Za každú finančnú čiastku Vám vopred ďakujeme a dúfame, že rtg prístroj už bude naplno slúžiť všetkým pacientom najmä z okresu Senica.


S úctou

Mgr. Eva Volková, riaditeľka

 

Náležitosti poskytnutia daru

  • Rukou podpísané 2 vyhotovenia darovacej zmluvy
  • Platba na účet alebo osobne do pokladne Polikliniky Senica n.o.
  • Č. účtu: 5015226195/0900
  • IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195
  • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
  • VS: 04122019

 

Ak si zároveň s poskytnutým darom želáte zverejniť logo Vašej spoločnosti na našom webe, prosíme o jeho zaslanie na:  riaditelka@poliklinikase.sk

 

Dokument VZOR: Darovacia zmluve pre fyzické osoby

Dokument VZOR: Darovacia zmluve pre právnické osoby

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast