oznamy

dovolenky

MUDr. Mihálová - pľúcna ambulancia

čerpá dovolenku v termíne 17. - 24.10.2019.

Súrne prípady ošetrí MUDr. Malíková v NsP Myjava.

MUDr. Roháriková - sonografia

oznamuje, že dňa 25.10.2019 sa na ambulancii neordinuje.

MUDr. Šulcová - urológia

čerpá dovolenku v termíne 16. - 18.10.2019.

MUDr. Potúček M. - chirurgia

čerpá dovolenku v termínoch 29.10.2019 a 15.11.2019.

MUDr. Guzy - interná ambulancia

oznamuje, že dňa 25.10.2019 sa na 

ambulancii čerpá dovolenka.

MUDr. Richterová - detská a alergologická ambulancia

oznamuje,že v termíne 17. - 25.10.2019 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

MUDr. Wolfová - endokrinológia

oznamuje, že dňa 23.10.2019 sa ordinuje v Skalici.

MUDr. Rahjou - ortopedická ambulancia

oznamuje, že v dňoch 17. - 18.10.2019, 24. - 25.10.2019 a 31.10.2019 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

Mediekos Labor - denzitometria

čerpá dovolenku v termínoch:

5.12 - 6.12.2019

23.12.2019 - 6.1.2020

Dňa 16.10.2019 ordinácia od 6,30 do 10,00 hod.

všeobecné oznamy

Výročie Polikliniky Senica n. o. - už 15. rokov v novej budove

18.10.2019

Ubehlo to tak rýchlo, dňa 18. 10. 2004 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová budova Polikliniky Senica n.o.

Všetkým zamestnancom a nájomníkom ďakujeme za to, že poskytujete kvalitné zdravotné služby pre našich spoluobčanov vysoko profesionálne a hlavne pod jednou spoločnou strechou. 

Vedenie polikliniky

 

Na pripomenutie: https://senica.sk/data/module/journal/f33-1.pdf

                        https://senica.sk/clanok/poliklinika-10-vyrocie

Výberové konanie

16.10.2019

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588/1, 905 11  Senica

v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v platnom znení a v súlade s Pracovným poriadkom zamestnancov Polikliniky Senica n.o.

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zamestnanca:
samostatný ekonóm ekonomického odboru

Viac informácii TU.

Oznam pacientom

9.10.2019

Oznamujeme pacientom, že v poliklinike je otvorená nová zubná ambulancia Jordent s.r.o. - MUDr. Ihab Ibrahim a MDDr. Michaela Gavroňová na 2. poschodí, č. dverí 201. Pacienti sa môže objednať na telefónom čísle 034/698 30 07.

Žurnálne služby

1.8.2019

ŽURNÁLNE SLUŽBY VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH A DETSKÝCH LEKÁROV V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. je pre pacientov, ktorých všeobecný lekár v tomto poobednajšom čase neordinuje. Senických lekárov nájdete počas žurnálnej služby v ich ambulanciách. Lekárov, ktorí nemajú ambulancie v Senici nájdete v ambulancii APS v budove Polikliniky.

Rozpis žurnálnych služieb všeobecných lekárov pre dospelých nájdete na dverách ambulancie APS na 1. podzemnom podlaží v budove Polikliniky. Rozpis žurnálnych služieb detských lekárov nájdete v budove polikliniky na 1. nadzemnom podlaží pri stanovišti SČK.

Novinka pre celiatikov

31.7.2019

Sotinská lekáreň oznamuje, že rozšírila sortiment pre celiatikov a ponúka upečený čerstvý bezlepkový chlieb. Odber dopoludnia treba nahlásiť deň vopred, odber popoludní stačí nahlásiť ráno na tel.číslo 034/651 2519

Oznam pacientom

19.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 20. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v osteodenzitometrickej ambulancii elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v onkologickej ambulancii MUDr. Adrián Nečas elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v chirurgickej ambulancii MUDr. Martin Potúček elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

9.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 10. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v ortopedickej ambulancii MUDr. Saeed Rahjou elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Nová ORTOPEDICKÁ ambulancia

1.1.2019

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že Poliklinika Senica n.o. prevádzkuje novú ortopedickú ambulanciu MUDr. Saeed Rahjou na 1. nadzemnom podlaží, číslo dverí 165, tel. kontakt 034 698 30 61. Ordinačné hodiny: pondelok - piatok od 7,00 - 15,00 hod. Na ortopedické vyšetrenie je potrebné si priniesť výmenný lístok od odvodného alebo odborného lekára a preukaz poistenca.

Miestnosť pre dojčiace matky

7.12.2015

V budove polikliniky na 1. poschodí číslo dverí 159 je novootvorená miestnosť pre dojčiace matky od 7. 12. 2015. Matkám bude k dispozícii denne od 7,00 do 16,00 hod.

Oznam

2.1.2015

Oznamovanie protispoločenskej činnosti zo strany zamestnancov v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z.
Oznam
Interná smernica

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast