dôležité informácie a dokumenty

Register dodávateľských faktúr

9.11.2022 Dodávateľské faktúry od 01.10.2022 do 31.10.2022 - zoznam uhradených faktúr
10.10.2022 Dodávateľské faktúry od 01.09.2022 do 30.09.2022 - zoznam uhradených faktúr
9.9.2022 Dodávateľské faktúry od 01.08.2022 do 31.08.2022 - zoznam uhradených faktúr
15.8.2022 Dodávateľské faktúry od 01.07.2022 do 31.07.2022 - zoznam uhradených faktúr
12.7.2022 Dodávateľské faktúry od 01.06.2022 do 30.06.2022 - zoznam uhradených faktúr
8.6.2022 Dodávateľské faktúry od 01.05.2022 do 31.05.2022 - zoznam uhradených faktúr
6.5.2022 Dodávateľské faktúry od 01.04.2022 do 30.04.2022 - zoznam uhradených faktúr
12.4.2022 Dodávateľské faktúry od 01.03.2022 do 31.03.2022 - zoznam uhradených faktúr
8.3.2022 Dodávateľské faktúry od 01.02.2022 do 28.02.2022 - zoznam uhradených faktúr
15.2.2022 Dodávateľské faktúry od 01.01.2022 do 31.01.2022 - zoznam uhradených faktúr
20.1.2022 Dodávateľské faktúry od 01.12.2021 do 31.12.2021 - zoznam uhradených faktúr

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast