dôležité informácie a dokumenty

Register dodávateľských faktúr

7.3.2023 Dodávateľské faktúry od 1.2.2023 do 28.2.2023 - zoznam uhradených faktúr
15.2.2023 Dodávateľské faktúry od 01.1.2023 do 31.1.2023 - zoznam uhradených faktúr
11.1.2023 Dodávateľské faktúry od 01.12.2022 do 31.12.2022 - zoznam uhradených faktúr

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast