dôležité informácie a dokumenty

Register dodávateľských faktúr

14.11.2023 Dodávateľské faktúry od 1.10.2023 do 31.10.2023 - zoznam uhradených faktúr
10.10.2023 Dodávateľské faktúry od 1.9.2023 do 30.9.2023 - zoznam uhradených faktúr
13.9.2023 Dodávateľské faktúry od 1.8.2023 do 31.8.2023 - zoznam uhradených faktúr
11.8.2023 Dodávateľské faktúry od 1.7.2023 do 31.7.2023 - zoznam uhradených faktúr
7.7.2023 Dodávateľské faktúry od 1.6.2023 do 30.6.2023 - zoznam uhradených faktúr
9.6.2023 Dodávateľské faktúry od 1.5.2023 do 31.5.2023 - zoznam uhradených faktúr
4.5.2023 Dodávateľské faktúry od 1.4.2023 do 30.4.2023 - zoznam uhradených faktúr
5.4.2023 Dodávateľské faktúry od 1.3.2023 do 31.3.2023 - zoznam uhradených faktúr
7.3.2023 Dodávateľské faktúry od 1.2.2023 do 28.2.2023 - zoznam uhradených faktúr
15.2.2023 Dodávateľské faktúry od 01.1.2023 do 31.1.2023 - zoznam uhradených faktúr
11.1.2023 Dodávateľské faktúry od 01.12.2022 do 31.12.2022 - zoznam uhradených faktúr

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast