dôležité informácie a dokumenty

Register objednávok

9.1.2020 420 výmena skla pohyblivého krídla automat.dverí ADVES s.r.o. Bratislava
9.1.2020 320 dezinfekčné prostriedky BANCHEM,s.r.o. Bratislaba
7.1.2020 220 servis analyzátora OKBH BioG s.r.o. Bratislava
7.1.2020 120 zhotovenie tlačív Tlačiareň Durlák s.r.o. Senica

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast