dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

23.11.2023 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o podnájme LumiDent s.r.o.
8.11.2023 363697013 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas s.r.o.
6.11.2023 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica Branislav Horváth - BH CONSULT
24.10.2023 100380 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Dentadent s.r.o.
23.10.2023 Rámcová zmluva o spolupráci Servier Slovensko spol. s.r.o.
23.10.2023 ABO - 153004/1/2023 Zmluva o nájme Messer Tatragas, spol. s.r.o.
18.10.2023 Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5.10.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Zuščík s.r.o.
19.9.2023 100382 Zmluva o poskytovaní služieb Kristína Grajzová
13.9.2023 100383 Zmluva o poskytovaní služieb Karina Vaňková - Karin Beauty Studio
16.8.2023 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby KAHEPA, s.r.o.
16.8.2023 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Ján Potúček
16.8.2023 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby SLOVMEDIC, s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Provimed s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby LEKO SK,s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby T-Medical, s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MIDOC, s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Pedoalergo,s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby DA JMM, s.r.o.
16.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Medmarko, s.r.o.
15.8.2023 3 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Jarmila Bunčáková
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Marek Tejral
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MEDISEN PLUS, s.r.o.
15.8.2023 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Veronika Brenkus Steinerová
15.8.2023 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby TAMED, s.r.o.
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Zdeněk Šulek
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby SIMAMED s.r.o.
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby MEDA DVA, s.r.o.
15.8.2023 4 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby RAPET, s.r.o.
14.8.2023 LSSXW/LSSXW/SW/1338/2018 Dodatok k zmluve Počítače a programovanie, s.r.o.
3.8.2023 100374 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Winterklinik s.r.o.
3.8.2023 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
3.8.2023 PZ002000052842_002 Zmluva o dodávke pitnej vody o odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30.7.2023 100180 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Bc. Adriana Slobodová - KOZMETICKÝ SALÓN
19.7.2023 1 Dodatok k Zmluve 100375 o podnájme nebytových priestorov Ortosona s.r.o.
11.7.2023 Zmluva o zabezpečení plnenia bezp. opatrení a notifikačných povinností Ing. Roman Mach – IT ROBEA
7.7.2023 2019027 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Bio G, spol. s.r.o.
29.6.2023 100271 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ADOS - 4LIFE s.r.o.
27.6.2023 8 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
19.6.2023 12 Dodatok k Zmluve 100212 o podnájme nebytových priestorov Wendos, s. r. o.
19.6.2023 3 Dodatok k Zmluve 100350 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
19.6.2023 100125 Dodatok k Zmluve 100125 o podnájme nebytových priestorov KAHEPA, s.r.o.
19.6.2023 100241 Dodatok k Zmluve 100241 o podnájme nebytových priestorov Klaudia Búzková
19.6.2023 100242 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alexandra Jurigová
19.6.2023 5 Dodatok k Zmluve č. 100365 o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
19.6.2023 7 Dodatok k Zmluve 100227 o podnájme nebytových priestorov T-Medical s.r.o.
19.6.2023 4 Dodatok k Zmluve 100309 o podnájme nebytových priestorov BEVE DENT s.r.o.
19.6.2023 5 Dodatok k Zmluve 100346 o podnájme nebytových priestorov JORDENT, s.r.o.
19.6.2023 6 Dodatok k Zmluve 100305 o podnájme nebytových priestorov Alena Minaříková
19.6.2023 6 Dodatok k Zmluve 100286 o podnájme nebytových priestorov MEDMARKO, s.r.o.
16.6.2023 100239 Dodatok k Zmluve 100239 o podnájme nebytových priestorov Provimed s.r.o.
16.6.2023 100381 Zmluva o podnájme nebytových priestorov ADOS - 4LIFE s.r.o.
16.6.2023 100214 Dodatok č.10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov SEGYN, s.r.o.
16.6.2023 100277 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PHARMACY - HC
16.6.2023 100297 Dodatok č.12 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Air live s.r.o.
16.6.2023 100260 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Oľga Guzyová
16.6.2023 100354 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ghstudio s.r.o.
16.6.2023 4 Dodatok k Zmluve č. 100363 o podnájme nebytových priestorov SYMED s.r.o.
16.6.2023 100258 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov UROSEN, s.r.o.
16.6.2023 100259 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PLUCA s.r.o.
16.6.2023 100295 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DENTAL BB s.r.o.
15.6.2023 6 Dodatok k Zmluve 100234 o podnájme nebytových priestorov Lenka Koláriková, dipl.d.h.
15.6.2023 18 Dodatok k Zmluve 100144 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček
15.6.2023 14 Dodatok k Zmluve 100157 o podnájme nebytových priestorov SLOVMEDIC, s.r.o.
15.6.2023 14 Dodatok k Zmluve 100111 o podnájme nebytových priestorov PaedDr. Renáta Kožíšková
15.6.2023 8 Dodatok k Zmluve 100215 o podnájme nebytových priestorov MIDOC, s.r.o.
15.6.2023 14 Dodatok k Zmluve 100174 o podnájme nebytových priestorov Eqiulibrium s.r.o.
15.6.2023 2 Dodatok k Zmluve o výpožičke č. VZ 02-20 MEDESA s.r.o.
15.6.2023 7 Dodatok k Zmluve 100247 o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o.
15.6.2023 12 Dodatok k Zmluve 100170 o podnájme nebytových priestorov Šulcová, s.r.o.
15.6.2023 8 Dodatok k Zmluve 100230 o podnájme nebytových priestorov LSE - Life Star Emergency, spol. s.r.o.
15.6.2023 13 Dodatok k Zmluve 100173 o podnájme nebytových priestorov LEKO SK, s.r.o.
15.6.2023 19 Dodatok k Zmluve 100140 o podnájme nebytových priestorov Mediekos Labor, s.r.o.
15.6.2023 11 Dodatok k Zmluve 100245 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
15.6.2023 7 Dodatok k Zmluve 100246 o podnájme nebytových priestorov PEDOALERGO, s.r.o.
15.6.2023 4 Dodatok k Zmluve č. 100367 o podnájme nebytových priestorov PROTETIKA, a.s.
15.6.2023 18 Dodatok k Zmluve 100126 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Krpčiar
15.6.2023 3 Dodatok k Zmluve č. 100355 o podnájme nebytových priestorov Right Path s.r.o.
15.6.2023 5 Dodatok k Zmluve 100257 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Martin Čulen
15.6.2023 11 Dodatok k Zmluve 100229 o podnájme nebytových priestorov Chirsen s.r.o.
15.6.2023 100342 Dodatok k Zmluve 100342 o podnájme nebytových priestoroch Gynekológia - MUDr. Borodáč, s.r.o.
15.6.2023 14 Dodatok k Zmluve 100150 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Zdeněk Šulek
15.6.2023 17 Dodatok k Zmluve 100128 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Guzy
9.6.2023 7 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.6.2023 Zmluva o umiestnení reklamných materiálov Key Communications, s. r. o.
31.5.2023 100380 Zmluva o poskytovaní služieb Dentadent s.r.o.
31.5.2023 100379 Dohoda o nájme parkovacieho miesta Milada Malichová
30.5.2023 100361 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková - Kozmetický salón ORCHIS
26.5.2023 14 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
22.5.2023 Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15.5.2023 13 Dodatok Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
29.4.2023 100284 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb MVDr. Lujza Hromková
29.4.2023 100300 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Diana Helešiová
14.4.2023 6 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
12.4.2023 ST202312 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Stapro Slovensko s.r.o.
3.4.2023 22 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
31.3.2023 100232 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb LSE - Life Star Emergency, spol. s.r.o.
30.3.2023 5 Dodatok k Rámcovej zmluve o kúpe reagencií Roche Slovensko, s.r.o.
21.3.2023 2 Dodatok k Zmluve o podnájme č. 9200/0019/2006/3CE Slovenská sporiteľňa, a.s.
3.3.2023 3 Dodatok k supervíznej zmluve č. ST200821 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
28.2.2023 100235 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb OFTALENS, s.r.o.
28.2.2023 100302 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Silvia Reháková - STYLE
28.2.2023 100280 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb GB&G s.r.o.
23.2.2023 100254 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb Monika Rolníková
23.2.2023 100275 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb Petra Puterová - Štúdio krásy
22.2.2023 12 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
21.2.2023 100349 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Petra Chropúvková- Kozmetika Petra
21.2.2023 Zmluva o poskytovaní komplexných služieb TatraMed Software s.r.o.
16.2.2023 100292 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb Ing. Elena Horňáková - BEAUTY BY ELA
16.2.2023 100373 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb SVETIA T s.r.o.
16.2.2023 5 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
16.2.2023 100368 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Chirsen s.r.o.
15.2.2023 100272 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Zuzana Žilineková
13.2.2023 100245 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
13.2.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
8.2.2023 100260 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Oľga Guzyová
8.2.2023 4 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7.2.2023 100378 Zmluva o poskytovaní služieb Inštitút dentálnej medicíny IDM s.r.o.
7.2.2023 100352 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Bojkovej
7.2.2023 100261 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Harmónia, n.o. OCEAN
7.2.2023 100362 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb DeKa - dent, s.r.o.
7.2.2023 100301 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Vladimír Závodský - ELEPHANT BARBER SHOP
7.2.2023 100364 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
3.2.2023 100180 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb Bc. Adriana Slobodová
1.2.2023 100160 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Mária Brichtová
1.2.2023 100162 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Jana Gašparová
31.1.2023 100231 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb P&B DENT, s.r.o.
31.1.2023 100263 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Zdenko Joch, Senica
31.1.2023 100376 Zmluva o poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
30.1.2023 100194 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.1.2023 Nájomná zmluva Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
26.1.2023 100279 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb Stanislav Macák, Senica
24.1.2023 100287 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Jana Dobrucká
24.1.2023 100371 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Oáza života n.o.
24.1.2023 100179 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Centrum sociálnych služieb Rohov
24.1.2023 100353 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Dental Factory s.r.o.
24.1.2023 100315 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Lekáreň J-pharm s.r.o.
24.1.2023 100221 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Slovenský červený kríž, územný spolok, Senica
24.1.2023 100366 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BUTsMANDent s.r.o.
24.1.2023 100374 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Winterklinik s.r.o.
24.1.2023 100185 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
24.1.2023 100372 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ORL FON, s.r.o.
24.1.2023 100281 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Natália Šalíková, Senica
20.1.2023 100377 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Zich, Senica
3.1.2023 100291 Ukončenie platnosti dohody o nájme parkovacieho miesta Bc. Jana Knošková

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast