dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

23.3.2020 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy DeKa - dent, s.r.o., Cerová
19.3.2020 100308 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková - kozmetický salón ORCHIS, Sobotište
13.3.2020 100144 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček, Myjava
27.2.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DENTAL BB s.r.o., Senica
26.2.2020 Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201938278_Z Siemens Heatlhcare s.r.o.
25.2.2020 100126 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Krpčiar, Skalica
25.2.2020 2016/1 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy PS Systems s.r.o.
24.2.2020 100140 Dodatok č. 17 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Mediekos Labor, s.r.o., Senica
17.2.2020 Darovacia zmluva Čermáková Júlia, Senica
11.2.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o., Senica
11.2.2020 100313 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MORAT s.r.o., Bratislava
30.1.2020 100296 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Jobeková Miroslava - Štúdio M9, Lopašov
28.1.2020 100345 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
24.1.2020 Zmluva o marketingovej spolupráci sanofi-aventis Pharma Slovakia
21.1.2020 202001/01 Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok BE-SOFT a.s., Kočice
13.1.2020 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
13.1.2020 H/14/0014/512490 Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnej činnosti Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava
13.1.2020 100301 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Závodský Vladimír - ELEPHANT BARBER SHOP, Senica
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Smrdáky
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Prietržka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast