dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv 2020

28.12.2020 100355 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Right Path s.r.o.
28.12.2020 100356 Dohoda o nájme parkovacieho miesta Right Path s.r.o.
28.12.2020 100276 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Skalica
28.12.2020 65 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23.12.2020 17 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
21.12.2020 Darovacia zmluva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18.12.2020 VZ 05-20 Zmluva o výpožičke Medesa s.r.o.
18.12.2020 VZ 06-20 Zmluva o výpožičke Medesa s.r.o.
17.12.2020 100114 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta Mgr. Eva Volková, Vieska - Radošovce
16.12.2020 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1478/2020/UZ VÚB, a.s., Bratislava
16.12.2020 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1876/2020/D VÚB, a.s., Bratislava
16.12.2020 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s., Bratislava
14.12.2020 100243 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov Eva Surová, Borský Mikuláš
11.12.2020 Zmluva o umiestnení reklamných panelov ZUŠČÍK, s.r.o., Rybky
11.12.2020 100241 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Klaudia Búzková, Šaštín Stráže
11.12.2020 100151 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Peter Valášek, Sobotište
11.12.2020 100305 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alena Minaříková, Podbranč
11.12.2020 100242 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alexandra Jurigová
10.12.2020 36084212 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas s.r.o., Bratislava
8.12.2020 01/12/2020 Zmluva o zabezpečení lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a odborných vyšetrení TeamPrevent Santé s.r.o., Bratoslava
8.12.2020 Darovacia zmluva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3.12.2020 100354 Zmluva o podnájme nebytových priestorov ghstudio s.r.o., Senica
1.12.2020 Zmluva o likvidácii písomností Bezplatná skartácia s.r.o.
23.11.2020 100297 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Air. live s.r.o., Bratislava
18.11.2020 Dohoda č. 20/07/010/24 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb MIOMED, s.r.o.
28.10.2020 Dodatok č. 14 ku zmluve o nájme a prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia a nájme nebytových priestorov Mesto Senica
28.10.2020 Zmluva o datácii Mesto Senica
15.10.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti MEDISON, s.r.o.
5.10.2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
1.10.2020 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o podnájme Right Path s.r.o.
29.9.2020 Darovacia zmluva FK Senica, a.s.
23.9.2020 100295 Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DENTAL BB, s.r.o., Senica
22.9.2020 100144 Dodatok k Zmluve o podnájme o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček, Myjava
18.9.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava
28.8.2020 100345 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
27.8.2020 Zmluva o nájme Messer Tatragas, spol. s.r.o.
18.8.2020 100199 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva Súkromná základná škola, Skalica
10.8.2020 100338 Dodatok č.1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta ADOS - 4LIFE s.r.o.
10.8.2020 100167 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta RNDr. František Štefanec
2.8.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
30.7.2020 100307 Dodatok č. 2 k Zmluve o vedení účtovníctva ISIS GROUP, s.r.o.
29.7.2020 100276 Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Skalica
27.7.2020 100316 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Juraj Riška, Senica
27.7.2020 100129 Dodatok č. 4 k Zmluve o vedené účtovníctva Futbalový klub Senica, n.o.
26.7.2020 100265 Dodatok č. 3 k Zmluve o vedení účtovníctva a mzdovej agende Oblastná organizácie cestovného ruchu Záhorie, Smrdáky
23.7.2020 100177 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb LEKO SK, s.r.o., Senica
23.7.2020 100345 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
22.7.2020 100185 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica
22.7.2020 100304 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ADOS-4LIFE s.r.o., Senica
22.7.2020 100262 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
22.7.2020 100226 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Zdeněk Šulek, Senica
21.7.2020 100348 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Elena Ivánková, Senica
15.7.2020 11OPLK000114 Dodatok č. 63 k Zmluve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
10.7.2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 20.3.2020 DeKa - dent, s.r.o., Cerová
19.6.2020 Z202012864_Z Rámcová dohoda Ing. Peter Švec - ATIS
18.6.2020 72OPLK005418 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Nitra
17.6.2020 č. 18 - PRcov/OAaVP/4418/2020 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj
14.6.2020 100353 Zmluva o poskytovaní služieb Dental Factory s.r.o., Senica
3.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
3.6.2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
3.6.2020 Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
3.6.2020 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
1.6.2020 č. 11OPLK000114 Dodatok č. 62 k Zmluve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
20.5.2020 100352 Zmluva o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých, Bojková
13.5.2020 100351 Zmluva o poskytovaní služieb Bc. Veronika Jobeková, Holíč
12.5.2020 Darovacia zmluva Mgr. Eva Volková
3.5.2020 200212 Zmluva o poskytovaní služieb MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
30.4.2020 72OPLK005418 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Nitra
30.4.2020 200202 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb MUDr. Marta Krajčovičová s.r.o.
30.4.2020 č. 11OPLK000114 Dodatok č. 61 k Zmluve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
30.4.2020 1 Dodatok k Zmluve o poskytovaní servisných služieb Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava
29.4.2020 Zmluva o poskytovaní služby Managed Firewall Slovak Telekom, a.s., Bratislava
23.4.2020 Dohoda o zabezpečení odborných služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica
23.4.2020 60 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
21.4.2020 100350 Zmluva o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
21.4.2020 100164 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o.
1.4.2020 2006OPLK000513 Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Unio zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
1.4.2020 č. 72OPLK005418 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
30.3.2020 Dohoda o urovnaní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
23.3.2020 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy DeKa - dent, s.r.o., Cerová
19.3.2020 100308 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková - kozmetický salón ORCHIS, Sobotište
13.3.2020 100144 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček, Myjava
27.2.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DENTAL BB s.r.o., Senica
26.2.2020 Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201938278_Z Siemens Heatlhcare s.r.o.
25.2.2020 100126 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Krpčiar, Skalica
25.2.2020 2016/1 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy PS Systems s.r.o.
24.2.2020 100140 Dodatok č. 17 k zmluve o podnájme nebytových priestorov Mediekos Labor, s.r.o., Senica
17.2.2020 Darovacia zmluva Čermáková Júlia, Senica
11.2.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o., Senica
11.2.2020 100313 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MORAT s.r.o., Bratislava
30.1.2020 100296 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Jobeková Miroslava - Štúdio M9, Lopašov
28.1.2020 100345 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
24.1.2020 Zmluva o marketingovej spolupráci sanofi-aventis Pharma Slovakia
21.1.2020 202001/01 Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok BE-SOFT a.s., Kočice
13.1.2020 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
13.1.2020 H/14/0014/512490 Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnej činnosti Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava
13.1.2020 100301 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Závodský Vladimír - ELEPHANT BARBER SHOP, Senica
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Smrdáky
3.1.2020 Darovacia zmluva Obec Prietržka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast