dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv 2021

31.12.2021 100370 Dohoda o nájme parkovacieho miesta Mgr. Nikola Jankovičová
30.12.2021 100286 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MEDMARKO. s.r.o. MUDr. Monika Markovičová
30.12.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o. - Bc. Erik Jozéfek
30.12.2021 2219/2021 Darovacia zmluva Ministerstvo zdravotníctva SR
27.12.2021 100338 Dodatok č. 2 k Dohode o nájme parkovacieho miesta ADOS -4LIFE s.r.o.
27.12.2021 72 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
21.12.2021 1/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev. č. Z202121140_Z Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.12.2021 1/12/2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb ZEXON s.r.o.
17.12.2021 100367 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PROTETIKA, a.s.
16.12.2021 100347 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Gabriela Palkovičová
16.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN Slovak Telekom, a.s. Bratislava
16.12.2021 Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava
15.12.2021 LSSXW/SW/1338/2018 Dodatok k zmluve Počítače a Programovanie, s.r.o.
15.12.2021 Zmluva Lindstrom, s.r.o.
15.12.2021 Zmluva o dlhodobom nájme na technické plyny Linde Gas s.r.o.
14.12.2021 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery Všeobecná úverová banka, a.s.,
14.12.2021 Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1478/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s.,
14.12.2021 1 Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1478/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s.,
13.12.2021 357 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DUNDEE WENDING, s.r.o.
13.12.2021 71 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
10.12.2021 100155 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov Pediater, s.r.o. - MUDr. Tatiana Lidajová
10.12.2021 100334 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta Pediater, s.r.o. - MUDr. Tatiana Lidajová
7.12.2021 Dohoda o odstúpení od Darovacej zmluvy FK Senica, a.s.
7.12.2021 1112102 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s.,
30.11.2021 100297 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Air live s.r.o.- Alois Kunovský
16.11.2021 Z202121140_Z Kúpna zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.11.2021 100265 Dohoda o ukončení zmluvy o vedení účtovníctva Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
28.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov ZUŠČÍK, s.r.o.
28.10.2021 100262 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková
28.10.2021 100369 Zmluva o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček
28.10.2021 100365 Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
27.10.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o údržbe č. 2007 003 PS 020 SPEDOS- Slovensko, spol. s.r.o.
27.10.2021 10 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
26.10.2021 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s.
5.10.2021 ABO-153004/1/2021 Zmluva o nájme Messer Tatragas, spol. s.r.o., Bratislava
30.9.2021 100287 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Dobrucká Jana
30.9.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Matúš Danihel
30.9.2021 100292 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Ing. Elena Horňáková, Senica
30.9.2021 100253 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Mária Šturdíková, Senica
30.9.2021 100162 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Jana Gašparová, Senica
30.9.2021 100297 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Air live s.r.o.
30.9.2021 100245 Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková, Myjava
30.9.2021 100279 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb Macák Stanislav, Senica
30.9.2021 100210 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. PRUŽ, spol s r.o., Trnava
30.9.2021 100129 Dodatok č. 5 k Zmluve o vedení účtovníctva Futbalový klub Senica, n.o.
30.9.2021 100177 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb LEKO SK, s.r.o., Senica
30.9.2021 100173 Dodatok č. 12 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov LEKO SK, s.r.o., Senica
30.9.2021 100301 Dodatok č. 2 o poskytovaní služieb Závodský Vladimír ELEPHANT BARBER SHOP
30.9.2021 100180 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Bc. Adriana Slobodová, Senica
30.9.2021 100281 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Natália Šalíková - Kozmetický salón Nataly, Senica
30.9.2021 100261 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Harmónia, n.o. OCEAN, Senica
30.9.2021 100273 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Ľubomíra Bartošová, Čáčov
30.9.2021 100232 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb LSE - Life Star Emergency, spol. s.r.o.
30.9.2021 100230 Dodatok č. 7 k zmluve o podnájme nebytových priestorov LSE - Life star Emergency, spol. s.r.o.
30.9.2021 100263 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Zdenko Joch - DANNY TATOO STUDIO, Senica
30.9.2021 100275 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Petra Puterová - Štúdio krásy, Senica
30.9.2021 100300 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Helešiová Diana - Kozmetika Beauty Diana, Senica
30.9.2021 100361 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková - Kozmetický salón ORCHIS, Sobotušte
30.9.2021 100368 Dohoda o nájme parkovacieho miesta Chirsen s.r.o., Sobotište
30.9.2021 100254 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Monika Rolníková, Senica
30.9.2021 100284 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb MVDr. Lujza Hromková, Smrdáky
30.9.2021 100352 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Domov soc. služieb pre dospelých v Bojkovej
30.9.2021 100286 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MEDMARKO, s.r.o.
30.9.2021 100111 Dodatok č. 13 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PaedDr. Renáta Kožíšková, Skalica
30.9.2021 100277 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PHARMACY-HC, spol. s r.o.
30.9.2021 100302 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Reháková Silvia
30.9.2021 100144 Dodatok č. 17 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Ján Potúček, Myjava
30.9.2021 100179 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Centrum sociálnych služieb Rohov
30.9.2021 100257 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Martin Čulen, Kunov
30.9.2021 100246 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PEDOALERGO, s.r.o.
30.9.2021 100220 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Martin Ziman, Senica
30.9.2021 100260 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Oľga Guzyová, Senica
30.9.2021 100170 Dodatok č. 11 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Šulcová, s.r.o., Skalica
30.9.2021 100265 Dodatok č. 4 k Zmluve o vedení účtovníctva a mzdovej agendy Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Smrdáky
30.9.2021 100349 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Petra Chropúvková, Senica
30.9.2021 100227 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov T - Medical s.r.o., Jablonica
30.9.2021 100272 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Zuzana Žilineková, Senica
30.9.2021 100255 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Daša Čulenová
30.9.2021 100351 dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Bc.Veronika Drusanová - Kozmetika Studio DermaVera
29.9.2021 100295 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DENTAL BB s.r.o., Senica
29.9.2021 100363 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov SYMED s.r.o., Senica
29.9.2021 100235 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb OFTALENS, s.r.o., Moravský Svätý Ján
29.9.2021 100353 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Dental Factory s.r.o., Senica
29.9.2021 100128 Dodatok č. 16 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Guzy, Senica
29.9.2021 100309 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov BEVE DENT s.r.o., Dolný Kubín
29.9.2021 100215 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MIDOC, s.r.o., Senica
29.9.2021 100155 Dodatok č. 11 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Pediater, s.r.o., Senica
29.9.2021 100221 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Slovenský Červený kríž, Senica
29.9.2021 100262 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
29.9.2021 100304 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ADOA - 4LIFE s.r.o., Senica
29.9.2021 100271 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ADOS - 4LIFE s.r.o., Senica
29.9.2021 100174 Dodatok č. 13 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Eqiulibrium s.r.o., Skalica
29.9.2021 100348 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Elena Ivánková, Senica
29.9.2021 100247 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o., Senica
29.9.2021 100229 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Chirsen s.r.o., Sobotište
29.9.2021 100234 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Lenka Koláriková, dipl.d.h., Myjava
29.9.2021 100324 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta Mgr. Denisa Žáková, Šaštín - Stráže
29.9.2021 100346 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov JORDENT, s.r.o., Radošovce
29.9.2021 100280 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb GB&G s.r.o., Senica
29.9.2021 100214 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov SEGYN, s.r.o., Senica
29.9.2021 100316 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Juraj Riška, Senica
29.9.2021 100259 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PLUCA s.r.o., Gbely
29.9.2021 100342 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Gynekológia - MUDr. Borodáč, s.r.o., Vrbové
29.9.2021 100212 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Wendos, s.r.o., Skalica
29.9.2021 100126 Dodatok č. 17 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Krpčiar, Skalica
29.9.2021 100160 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Mária Brichtová, Senica
29.9.2021 100231 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb P&B DENT, s.r.o., Senica
29.9.2021 100242 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alexandra Jurigová, Senica
29.9.2021 100305 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alena Minaříková, Podbranč
29.9.2021 100241 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Klaudia Búzková, Šaštín - Stráže
29.9.2021 100151 Dodatok č. 18 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Peter Valášek, Sobotište
29.9.2021 100125 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov KAHEPA, s.r.o., Myjava
29.9.2021 100258 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov UROSEN, s.r.o., Senica
29.9.2021 100140 Dodatok č. 18 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Mediekos Labor, s.r.o., Senica
29.9.2021 100150 Dodatok č. 12 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Zdeněk Šulek, Senica
29.9.2021 100226 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Zdeněk Šulek, Senica
29.9.2021 100185 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica
29.9.2021 100185 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica
29.9.2021 100315 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Lekáreň J-pharm s.r.o., Borský Mikuláš
28.9.2021 20 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
22.9.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
20.9.2021 21/07/010/28 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nádzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
20.9.2021 21/07/012/10 Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9.9.2021 Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti Ing. Ľuboš Gabriš
3.9.2021 Darovacia zmluva Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
31.8.2021 1 Príloha k Rámcovej zmluve o spolupráci Slovak Telekom, a.s., Bratislava
31.8.2021 Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic Slovak Telekom, a.s., Bratislava
30.8.2021 100267 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov DERMAMIX, s.r.o., Hlboké
26.8.2021 100350 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
24.8.2021 19 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
20.8.2021 9 Dodatok k Zmluve č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
13.8.2021 21/07/012/3 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
9.7.2021 100366 Zmluva o poskytovaní služieb BUTsMANDent s.r.o.
30.6.2021 72OPLK005418 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
30.6.2021 100360 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta MDDr. Michaela Gavroňová, Radošovce
29.6.2021 100367 Zmluva o podnájme nebytových priestorov PROTETIKA, a.s., Bratislava
24.6.2021 357 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DUNDEE WENDING s.r.o., Senica
22.6.2021 072/2021 Zmluva o poskytovaní technickej služby Miroslav FUKSA - KFG systems, Senica
21.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb TeamPrevent Santé s.r.o., Bratislava
18.6.2021 Vkladomaty jún 2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
18.6.2021 Vklad hotovosti_manuál Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
18.6.2021 Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
18.6.2021 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
17.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
15.6.2021 100227 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov T-Medical s.r.o., Jablonica
9.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
4.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
31.5.2021 2 Dodatok k zmluve 100358 Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
27.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
21.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
20.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
18.5.2021 Dohoda o zabezpečení odborných služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva
16.5.2021 072/2021 Zmluva o poskytnutí technickej služby Miroslav Fuksa - KFG systems, Senica
3.5.2021 Všeobecné obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a.s.
3.5.2021 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s.
30.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
28.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
27.4.2021 100194 Dodatok č. 6 k Zmluve o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.4.2021 100194 Dodatok č. 6 k Zmluve o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.4.2021 100206 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov HOSSON, s.r.o., Bratislava
27.4.2021 100354 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ghstudio s.r.o.
27.4.2021 100365 Zmluva o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
22.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
22.4.2021 100229 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Chirsen s.r.o., Sobotište
22.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
20.4.2021 100350 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
16.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
16.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
15.4.2021 1 Príloha Zexon s.r.o., Žilina
15.4.2021 4001/2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Zexon s.r.o., Žilina
9.4.2021 1 Dodatok k Zmluve 100358 Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
8.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
8.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
1.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
31.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
31.3.2021 100314 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Jonášová Petra - SALÓN SAVI
31.3.2021 100247 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o., Senica
31.3.2021 11318259 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Union poisťovňa
30.3.2021 100345 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
30.3.2021 70 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.3.2021 100307 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva ISIS GROUP, s.r.o., Senica
26.3.2021 100364 Zmluva o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
26.3.2021 100186 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
26.3.2021 100187 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov J+V, spo. s r.o., Senica
26.3.2021 69 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
25.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
15.3.2021 100363 Zmluva o podnájme nebytových priestorov SYMED s.r.o., Bratislava
15.3.2021 100313 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov MORAT s.r.o., Bratislava
15.3.2021 100362 Zmluva o poskytovaní služieb DeKa-dent, s.r.o., Cerová
12.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
11.3.2021 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja Roche Slovensko, s.r.o.
11.3.2021 Zmluva o nájme lekárskych prístrojov Roche Slovensko, s.r.o.
10.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
5.3.2021 Kúpna zmluva MUDr. Peter Valášek
2.3.2021 Zmluva o výpožičke Bio G, spol. s.r.o.
28.2.2021 18 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
28.2.2021 72OPLK005418 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
28.2.2021 68 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28.2.2021 100128 Dodatok č. 15 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Guzy, Senica
26.2.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o podnájme ROSSON, s.r.o.
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
26.2.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o., Senica
26.2.2021 17 Dodatok k zmluve č. 100151 MUDr. Peter Valášek
26.2.2021 68 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní služby Mágio Televízia cez internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava
25.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
24.2.2021 11-318007 Dohoda o ukončení poistnej zmluvy Union poisťovňa, a.s.
18.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
18.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
15.2.2021 100312 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta MUDr. Saeed Rahjou, Holíč
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
12.2.2021 100361 Zmluva o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková, Sobotište
5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.2.2021 11-318029 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
3.2.2021 231/2021 Zmluva o spolupráci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
3.2.2021 6 Dodatok k zmluve č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
3.2.2021 11-318007 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
1.2.2021 181/SL/2021 Zmluva o poskytovaní stravy Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
1.2.2021 100282 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Rybárová Klára, Holíč
1.2.2021 100356 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Right Path s.r.o., Kunov
1.2.2021 100355 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Right Path s.r.o., Kunov
31.1.2021 173/21/ZŠ Zmluva o podnájme nebytových priestorov Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
31.1.2021 100305 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alena Minaříková, Podbranč
31.1.2021 100241 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Klaudia Búzková, Šaštín Stráže
31.1.2021 100242 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alexandra Jurigová, Senica
31.1.2021 100247 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o.
31.1.2021 100341 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Ing. Roman Mach, Senica
31.1.2021 100339 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta DA JMM, s.r.o., Senica
31.1.2021 100360 Dohoda o nájme parkovacieho miesta MDDr. Michaela Gavroňová
31.1.2021 100359 Dohoda o nájme parkovacieho miesta JORDENT, s.r.o., Radošovce
29.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
29.1.2021 1 Dodatok k poistnej zmluve Union poisťovňa, a.s.
28.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
28.1.2021 100358 Zmluva o vedení účtovníctva Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
28.1.2021 č. 3 Dodatok Roche Slovensko, s.r.o.
22.1.2021 11-317970 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
21.1.2021 100336 Ukončenie platnosti dohody o nájme parkovacieho miesta MUDr. Mária Šimeková
21.1.2021 100148 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov MUDr. Mária Šimeková
19.1.2021 100209 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov PEDIATER KB, s.r.o.
19.1.2021 100333 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta PEDIATER KB, s.r.o., Rohov
18.1.2021 100111 Dodatok č. 12 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PaedDr. Renáta Kožíšková, Skalica
18.1.2021 100155 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Pediater, s.r.o., Senica
13.1.2021 357 Zmluva o podnájme nebytových priestorov DUNDEE WENDING s.r.o.
5.1.2021 Zmluva o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov Rekreačné služby mesta Senica, spol. s. r. o.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast