O poliklinike

V zdravom tele zdravý duch

 

 

 

 

Dňa 26. 11. 2019 o 14,00 hod., na kedy pripadá Deň zdravého životného štýlu, sa uskutočnila prednáška v zasadačke Polikliniky Senica n.o. na tému „V zdravom tele zdravý duch.“ Prednášal  MUDr. Martin Potúček o zdravom životnom štýle v staršom veku, akým potravinám a nápojom sa treba vyvarovať a ktoré tekutiny sú vhodné i v staršom veku, že aj káva vie byť prospešná organizmu a tak isto aj zdravé tuky, cukry a bielkoviny. Okrem dodržiavania zdravej stravy treba myslieť aj na pohybovú aktivitu a to takú, ktorá je vhodná aj pre starších ľudí, napr. joga, rehabilitačné cvičenia po úraze. Certifikovaná cvičiteľka jogy Lenka Gulová názorne ukázala v krátkej prezentácii klientom ZSS Senica, n. o. a klientom Domova Barborka Unín, n.o. aké cviky sú vhodné pre starších občanov, v sede s použitím liatinových činiek a lôpt, v ľahu a v stoji – chôdza pomocou podporných trekingových palíc. A aby nezostalo len pri názorných ukážkach, klienti si spolu s p. Gulovou aj zacvičili a to techniku jogy v sede s dýchaním, veru sa pri tom aj zapotili.

 

Celá prednáška sa viedla v duchu zdravého životného štýlu aj v staršom veku – čiže klienti ochutnali zdravé koláčiky s kávičkou, ktorú si môžu dopriať po výdatnom cvičení a rozpohybovaní celého tela. V rámci širokej diskusie s prednášajúcimi aj starší občania uznali, že pohyb a to ako sa cítime, spolu neodvratne súvisia, zo svojho aj keď krátkeho cvičenia mali dobrý pocit a dali sme si záväzok, že takto sa budú snažiť cvičiť každý deň aspoň 5 minút. Klienti si na záver odniesli cvičebné a športové náčinie do svojich zariadení nie na to, aby zaberali miesto, ale aby ich aj aktívne využívali.

 

Vďaka zbierke kníh, ktorá prebiehala v Poliklinike Senica n.o. medzi zamestnancami THP dňa 20. 10. 2019, na kedy pripadá deň duševného zdravia, sme mohli obdarovať klientov aj zaujímavým čítaním pre dlhé zimné večery. Touto aktivitou sme sa snažili motivovať klientov  k zmysluplnému tráveniu voľného času pohybom a čítaním, pretože čítanie kladne vplýva na duševnú očistu človeka, povzbudenie mysle.

 

Touto cestou by sme chceli poďakovať klientom a zamestnancom sociálnych zariadení za to, že merali cestu do našej organizácie a strávili s nami príjemné poobedie, ktoré bolo naplňujúce z jednej aj druhej strany. Taktiež prednášajúcim patrí vďaka za to, že využili novú prezentačnú  techniku zakúpenú z projektu TTSK – Výzva č. 2/2019 – „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy.“ Prezentačná technika bude aj naďalej využívaná na podobné projekty a taktiež na vzdelávanie zamestnancov – kurz prvej pomoci, školenia BOZP a PO, pravidelné stretnutia s lekármi a pod.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast