Mgr. Daniel Krutý, MSc.

Mgr. Daniel Krutý, MSc.

Rehabilitácia a fyzioterapia

Mgr. Daniel Krutý, MSc.
Lekár

0944 027 306
Telefón

374
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Streda 8:00 - 11:00
11:30 - 18:00
Štvrtok 8:00 - 11:00
11:30 - 14:00
Piatok 8:00 - 11:00
11:30 - 14:00

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast