www.swisswatch.to rolex contains demand on your product.shop high quality https://www.gradewatches.to/.who sells the best https://pl.upscalerolex.to is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement.versacereplica.ru forum for the entire watch field produce a advancement change.more best swiss high quality https://www.jimmychooreplica.ru/.inheritance in addition to take frontward this quality on the regular physical exercise check out would be the pursuit of https://www.stellamccartneyreplica.ru usa.best celinereplica.ru interior incredible structure. Poliklinika Senica
objednajte sa na vyšetrenie online

pracoviská / ambulancie

všeobecné oznamy

zobraziť všetky

Oznam pre pacientov - nová neurologická ambulancia od 01.08.2023 v meste Trnava

31.7.2023

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Zdravá župa s.r.o. Trnava oznamuje pacientom, že od 01. 08. 2023 otvorili v Trnave novú neurologickú ambulanciu, kde sa môžu objednávať aj pacienti z okresu Senica. 

Adresa ambulancie je: Študentská 3579/16, 9017 01 Trnava. Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie telefonicky na čísle 0917 801 230 alebo e-mailom: neurolog@zdravazupa.sk počas ordinačných hodín. 

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie: 

Pondelok až streda - 7:30 - 14:00

Štvrtok - 7:30 - 16:00

Piatok - 7:30 - 15:00 

Nová regulácia vykurovania v Poliklinike Senica n.o.

26.4.2023

V Poliklinike Senica n.o. sa v mesiaci február a marec 2023 realizovali práce  v súvislosti s novou bezdrôtovou reguláciou vykurovania – systém IQRC. Všetky práce boli realizované len počas víkendov, aby nebolo počas pracovných dní narušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Práce spočívali v montáži regulačných jednotiek, bezdrôtových termostatických hlavíc a následne boli montované riadiace jednotky a tiež antény pre prenos signálu. Tento systém regulácie vykurovania si nevyžadoval žiadne stavebné úpravy.

Realizáciou regulácie vykurovania príde v Poliklinike Senica n.o.  k úsporám energií a zároveň systém umožňuje centrálnu kontrolu regulácie vykurovania, prehľad o nastavených a skutočných teplotách v jednotlivých ambulanciách a ostatných miestnostiach. Spôsob zónovej regulácie umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých ambulanciách hlavne počas ordinačných hodín, v mimopracovnom čase počas pracovného týždňa a tiež počas víkendov.

Realizáciou tohto projektu príde k optimalizácii nákladov na kúrenie v budove Polikliniky Senica n.o. a tým  k úsporám energií.

Realizované práce finacovalo mesto Senica , ktoré je vlastníkom budovy.  Týmto by sme chceli poďakovať primátorovi mesta Senica Ing. Mgr. Martinovi Džačovskému a tiež poslancom mesta, ktorí túto investíciu schválili v rozpočte mesta Senica.

Oznam: Neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek

1.12.2022

Súkromná neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek ukončila svoju činnosť k 30. 11. 2022 z dôvodu odchodu lekára do starobného dôchodku. 

Odstávka elektrickej energie v budove Polikliniky Senica n.o. dňa 01. 08. 2023

14.7.2023

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 01. 08. 2023 celý deň plánované prerušenie distribúcie elektriny v celej budove Polikliniky Senica n.o.

Všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. budú v tento deň zatvorené a telefónne linky nebudú fungovať.  

Taktiež nebude dňa 01.08.2023 zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v Poliklinike Senica n.o. V prípade potreby môžu pacienti v tento deň využiť služby APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v mestách Skalica, Myjava prípadne Trnava.

Hlavný vchod do Polikliniky Senica n.o. zostane dňa 01. 08. 2023 zatvorený. 

Dňa 02. 08. 2023 budú všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. pracovať bez obmedzenia.

 

 

Prenájom parkovacích miest

23.1.2023

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom parkovacie miesta. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/698 30 14.

Výdajňa zdravotníckych pomôcok - rozšírenie Sotinskej lekárne

9.3.2022

Pre zvýšenie komfortu pacienta pri výdaji zdravotníckych pomôcok a v súvislosti s pandémiou koronavírusu a následných opatrení sa Poliklinika Senica n. o. rozhodla vytvoriť nové samostatné pracovisko výdaja zdravotníckych pomôcok. Bola vytvorená diskrétna zóna pre pacientov, tiež priestor na skúšanie rôznych zdravotníckych pomôcok a v neposlednej rade rozšírenie sortimentu zdravotníckych pomôcok.

Vo výdajni zdravotníckych pomôcok v Sotinskej lekárni sa budú realizovať nasledovné činnosti:

-       výdaj zdravotníckych pomôcok na poukazy predpísané príslušným lekárom

-       voľný predaj zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia a to najmä:

  •          zdravotná a pracovná obuv
  •          detská obuv
  •          rehabilitačné zdravotnícke pomôcky
  •          ortopedické zdravotnícke pomôcky
  •          špeciálne ponožky a podkolienky pre diabetikov a neurologické ochorenia
  •          doplnky do naslúchacích prístrojov
  •          a iné zdravotnícke pomôcky.

Otváracia doba je ako v Sotinskej lekárni od pondelka do piatka od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Vážení pacienti, tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že v rozšírených a vynovených priestoroch Sotinskej lekárni nájdete všetko to, čo je pre Vás a Vaše zdravie potrebné.

dovolenky

pozrite tiež dovolenky na e-VÚC

MUDr. Šulek Zdeněk - detská a kardiologická ambulancia

oznamuje čerpanie dovolenky:

25. 04. 2024 - 26. 04. 2024

Zastupuje: MUDr. Markovičová 

MUDr. Danka Pražienková - obvodná ambulancia

oznamuje neprítomnosť v ambulancii: 

22. 04. 2024 - 24. 04. 2024 

MUDr. Nečas Adrián - onkologická ambulancia

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

29. 04. 2024 - 30. 04. 2024

09. 05. 2024

14. 05. 2024

MUDr. Wolfová Svetlana - endokrinologická ambulancia

oznamuje neprítomnosť v ambulancii: 

17. 04. 2024 - sestra bude prítomná v ambulancii 

 

 

 

Mediekos Labor - denzitometria

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

17. 04. 2024

02. 05. 2024 - 03. 05. 2024

23. 05. 2024 - 24. 05. 2024 

 

 

 

 

zobraziť všetky

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast