oznamy

dovolenky

MUDr. Peter Valášek - neurologická ambulancia

oznamuje, že dňa 08.06.2021 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

MUDr. Horská - zubná ambulancia

Pacienti, ktorí idú na ošetrenie sa musia preukázať testom na COVID-19 nie starším ako 3 dni

 

MUDr. Rybnikárová - všeobecný lekár

oznamuje čerpanie dovolenky v dňoch: 

09.06.2021

21.06.2021 - 22.06.2021. 

Sestra bude prítomná na ambulancii. 

 

MUDr. Nečas - onkológia

oznamuje čerpanie dovolenky dňa:

25.06.2021

29.06.2021

06.07.2021

09.07.2021

13.07.2021

16.07.2021

MUDr. Mihálová - pľúcna ambulancia

oznamuje, že od 09.06.2021 - 17.06.2021 sa na ambulancii čerpá dovolenka. Súrne prípady zastupuje MUDr. Antónia Malíková - NsP Myjava. 

Od 15.06.2021 sestra bude prítomná na ambulancii. 

 

 

 

 

MUDr. Kučerová - kožná ambulancia

oznamuje, že dňa 11.06.2021 /piatok/ sa v ambulancii neordinuje /sestra prítomná od 8:00 do 11:00/. 

 

MUDr. Václava Roháriková - ultrasonografická ambulancia

oznamuje, že od 14. 06. 2021 do 02. 07. 2021 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

Ďalšie SONO pracoviská: 

FNsP Skalica

NsP Myjava

NsP Trnava

NsP Malacky 

MUDr. Potúček M. - chirurgia

oznamuje, že dňa 15.06.2021 a 16.06.2021 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

 

MUDr. Wolfová - endokrinológia

oznamuje, že dňa 11.06.2021 a 18.6.2021 sa na ambulancii čerpá dovolenka.

 

Mediekos Labor - denzitometria

oznamuje, že dňa 11.06.2021 sa ambuluje do 12:00 hod. 

 

 

všeobecné oznamy

Oznam pre detských pacientov

4.5.2021

Ambulancie pre deti a dorast v Poliklinike Senica n.o., ordinačné hodiny nájdete TU.

Upozornenie na zavádzajúce informácie ohľadom "Rizika mRNA vakcín"

3.5.2021

V Poliklinike Senica n.o. sa dňa 03.05.2021 vyskytli pri niektorých ambulanciách poskytovateľov ambulantnej strarostlivosti nalepené letáky ohľadom "Rizika mRNA vakcín". 

Vedenie Polikliniky Senica n.o. sa týmto dištancuje od týchto nepravdivých a zavádzajúcich informácii. Zároveň vyzývame všetkých pacientov a návštevníkov Polikliniky Senica n.o., aby svojvolne nenalepovali v priestoroch Polikliniky Senica n.o. žiadne oznámenia, reklamy, atď. 

Prenájom voľných priestorov na prevádzku bufetu

15.4.2021

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom za výhodných podmienok priestory pre prevádzku bufetu. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/651 38 50.

Ponuka voľných priestorov

24.3.2021

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom za výhodných podmienok priestory pre ambulanciu praktického lekára pre dospelých, deti a dorast a lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti.  K prenájmu priestorov ponúkame aj služby súvisiace s prevádzkovaním ambulancie. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/651 38 50.

Oznam pacientom

19.3.2021

Oznamujeme pacientom, že Poliklinika Senica n.o. má zriadené vakcinačné centrum.Občania sa môžu objednávať cez štátny rezervačný systém na stránke korona.gov. sk

Je vytvorený aj zoznam náhrdníkov, kde sa môžu záujemci prihlásiť na e-mailovej adrese ockovanie@poliklinikase.sk

 

Oznam pacientom

11.3.2021

ROZPIS ŽURNÁLNYCH SLUŽIEB  (ordinácie do 16,00 hod.) na stiahnutie TU.

Nová ambulancia rehabilitácie v Poliklinike Senica

1.3.2021

Vážení pacienti, 

od 1.3.2021 začala svoju činnosť nová ambulancia rehabilitácie, ktorú prevádzkuje Poliklinika Senica n.o. Na základe odporučenia príslušného lekára a vyšetrenia rehabilitačného lekára budú pacientom poskytované služby na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy.

Na ambulancii budú pracovať MUDr. Janette Nosková a MUDr. Peter Valášek, číslo telefónu: 034/698 30 63. Ambulancia sa nacháza na prízemí budovy č. dverí 156. 

Zmluvné zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, ZP Dôvera a ZP Union.

Ambulancia rehabilitácie má ordinačné hodiny v utorok a štvrtok od 7:00 - 17:00 hod. v piatok od 6:00 – 13:00 hod.

Ordinačné hodiny na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy sú každý pracovný deň pondelok až piatok od 7:00 – 15:00 hod.

Zriadením rehabilitačnej ambulancie v našom zdravotníckom zariadení chceme zlepšíť dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta Senica ale aj širokého okolia.

 

 

Oznam pacientom

19.2.2021

MUDr. Peter Valášek - neurologická ambulancia oznamuje pacientom, že od 22.2.2021 je ambulancia presťahovaná na 1. poschodí, č. dverí 162.

Oznam pacientom

8.2.2021

Rozpis žurnálnych služieb (ordinácie do 16:00 h.) na stiahnutie TU.

Zriadenie mobilného odberového miesta Zimný štadión, Sadová 648/43, Senica

2.2.2021

Poliklinika Senica n.o. prevádzkuje od 1. 2. 2021 mobilné odberové miesto na antigénové testovanie COVID-19. Adresa miesta antigénového testovania je Zimný štadión, Sadová 638/43, Senica, vchod vedľa pošty. V súčasnosti funguje mobilné odberové miesto len cez objednávací systém na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Prevádzkové hodiny mobilného odberového miesta: 

Pondelok 8:00 - 16:30

Utorok     8:00 - 16:30

Streda     8:00 - 16:30

Štvrok     8:00 - 16:30

Piatok      8:00 - 16:30

Sobota     8:00 - 16:30

Obedná prestávka je v čase 12:00 - 12:30 

Posledný výter pred obedňajšou prestávkou je kvôli spracovaniu vzoriek o 11:45 hod. a posledný výter pred ukončením pracovnej doby je o 16:15 hod.  

Poďakovanie

14.1.2021

Poliklinika Senica n .o. ďakuje Ing. Pavlovi Novákovi z firmy ZF Slovakia a.s. Trnava za darovanie 150 kusov ochranných štítov , ktoré budú slúžiť našim zamestnancom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Nesmierne si túto pomoc vážime.

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

Oznam pre pacientov

12.1.2021

Rozpis služieb všeobecných lekárov v čase od 13,00 - 16,00 hod. nájdete TU.

Oznam pre detských pacientov

11.1.2021

Ordinačné hodiny detských lekárov na mesiac január 2021 nájdete TU.

Vydávanie zdravotníckych pomôcok v Sotinskej lekárni

27.11.2020

Vážení pacienti,

koncom decembra ukončí v našej budove vydávanie zdravotníckych pomôcok firma Protetika a.s.

Vydávanie všetkých zdravotníckych pomôcok bude naďalej zabezpečovať naša Sotinská lekáreň, ktorá je umiestnená v budove Polikliniky Senica.

 

Pracovníčky Sotinskej lekárne sa tešia na Vašu návštevu.

Ortopedická ambulancia - zmena v objednávaní pacientov

16.10.2020

Oznamujeme všetkým pacientom, že ortopedická ambulancia vyšetruje v dňoch utorok, štvrtok a piatok iba objednaných pacientov. Objednať sa môžete na stránke www.objednatvysetrenie.sk alebo telefonicky na čísle 034/698 30 61. Pondelok a streda funguje na ambulancii časenkový systém.

 

Aktivácia mobilnej aplikácie pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. v Sotinskej lekárni

8.10.2020

V Sotinskej lekárni v Poliklinike Senica si s účinnosťou od 5.10.2020 môžu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. aktivovať mobilnú aplikáciu, v ktorej sú dostupné nasledovné možnosti:

zobrazenie elektronického receptu priamo v aplikácii, vyhľadanie lekární, pohotovostí, ambulancií aj s otváracími/ordinačnými hodinami, informácia ohľadom preventívnych prehliadok, možnosť reklamovať zdravotnú starostlivosť, možnosť pridať si dieťa a mať tak informácie o jeho zdraví priamo v aplikácii.

Pre aktiváciu mobilnej aplikácie je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu VšZP, ktorá sa nainštaluje cez službu Obchod Play alebo AppStore.

V prípade záujmu poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o aktiváciu tejto služby im zamestnankyne Sotinskej lekárne túto službu aktivujú.

Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19, platné ku dňu 2.9.2020

3.9.2020

V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa poskytuje v súlade s bariérovou protiepidemickou ochranou tak, aby do čakárne pokiaľ je to možné, vstupovali pacienti a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom alebo inom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou. Každý pacient alebo jeho zákonný zástupca, ktorý potrebuje konzultáciu alebo vyšetrenie pre zdravotný problém, telefonicky alebo inou dištančnou formou kontaktoval svojho primárneho pediatra ešte pred rozhodnutím navštíviť ambulanciu s cieľom vykonania epidemiologického a klinického triedenia. 

Prevádzka polikliniky

10.6.2020

S účinnosťou od 10.6.2020 sa pri vstupe do Polikliniky Senica n.o. nevykonáva meranie teploty. Prevádzková doba počas ktorej je Poliklinika otvorená, je v čase  6,00 - 16,30 hod. V tomto čase je otvorený hlavný vchod (vchod z parkoviska)a tiež vchod pri APS (bývalá LSPP). 

V čase prevádzky APS v pracovných dňoch od 16,00 - 22,00 hod., cez víkend a vo sviatok v čase 7,00 - 22,00 hod. je vstup do APS otvorený.

Žiadame pacientov, ktorí vstupujú do vnútorných priestorov, aby mali na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre a používali dezinfekciu, ktorá je umiestnená v automatických dávkovačoch pri hlavnom vchode dobudovy vo vestibule a tiež vo vstupe pri APS.

Poďakovanie

3.6.2020

Poliklinika Senica n .o. ďakuje nadácii Nová Nádej za darovanie 500 kusov ochranných rúšok , ktoré budú slúžiť našim zamestnancom.

Nesmierne si túto pomoc vážime.

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

Výzva pre pacientov - chráňte seba aj našich zamestnancov

15.4.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu z dôvodu ochrany nielen seba, ale aj lekárov, zdravotné sestry a našich zamestnancov prosíme všetkých pacientov, aby sa pri vstupe do budovy riadili pokynmi dobrovoľníkov civilnej obrany, dodržiavali 2 m odstupy a nevstupovali do priestorov Polikliniky Senica n.o. bez použitia rúška, prípadne inej ochrany tváre.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

 

Zmena ordinačných hodín detských lekárov

18.3.2020

Viac info na: poliklinikase.sk/nudzovy-rezim.pdf

POZOR dôležité !!!!

12.3.2020

Z dôvodu ochrany nášho ošetrujúceho personálu dôrazne žiadame všetkých pacientov, aby v prípade podozrenia na nákazu Corona vírusom COVID -19 a počas karantény nevstupovali do priestorov polikliniky, ale telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára. Všeobecní lekári neposkytujú preventívne, pracovno-lekárske služby a posudkovú činnosť.

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

27.2.2020

Bližie info:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

V prípade otázok volajte: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

(v pracovnom čase od 8.00 - do 15.00):

tel. č.: 034/690 93 27

        

e-mail: se.koronavirus@uvzsr.sk

 

 

 

Pohotovosť lekární - zmena od 1. 1. 2020

14.1.2020

viac info:

https://www.health.gov.sk/Clanok?lekarne-pohotovostne

Oznam pacientom

2.1.2020
ŽURNÁLNE SLUŽBY

VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. sú od 1. 1. 2020   z r u š e n é !

ŽURNÁLNE SLUŽBY

VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DETI A DORAST V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. sú pre detských pacientov, ktorých všeobecný lekár v tomto poobednajšom čase neordinuje. Senických lekárov nájdete počas žurnálnej služby v ich ambulanciách. Lekárov, ktorí nemajú ambulancie v Senici nájdete v ambulancii APS v budove Polikliniky. 

Rozpis žurnálnych služieb detských lekárov nájdete v budove polikliniky na 1. nadzemnom podlaží pri stanovišti SČK.

"V zdravom tele zdravý duch"

27.11.2019

Prečítajte si o prednáške na tému „V zdravom tele zdravý duch“, ktorá sa uskutočnila 26.11.2019 v zasadačke Polikliniky Senica n.o.

https://poliklinikase.sk/o-poliklinike/v-zdravom-tele-zdravy-duch 

Výročie Polikliniky Senica n. o. - už 15. rokov v novej budove

18.10.2019

Ubehlo to tak rýchlo, dňa 18. 10. 2004 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová budova Polikliniky Senica n.o.

Všetkým zamestnancom a nájomníkom ďakujeme za to, že poskytujete kvalitné zdravotné služby pre našich spoluobčanov vysoko profesionálne a hlavne pod jednou spoločnou strechou.

Vedenie polikliniky

Na pripomenutie: 
https://senica.sk/data/module/journal/f33-1.pdf
https://senica.sk/clanok/poliklinika-10-vyrocie

Oznam pacientom

19.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 20. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v osteodenzitometrickej ambulancii elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v onkologickej ambulancii MUDr. Adrián Nečas elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v chirurgickej ambulancii MUDr. Martin Potúček elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

9.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 10. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v ortopedickej ambulancii MUDr. Saeed Rahjou elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Miestnosť pre dojčiace matky

7.12.2015

V budove polikliniky na 1. poschodí číslo dverí 159 je novootvorená miestnosť pre dojčiace matky od 7. 12. 2015. Matkám bude k dispozícii denne od 7,00 do 16,00 hod.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast