oznamy

dovolenky

MUDr. Danka Pražienková - obvodná ambulancia

oznamuje neprítomnosť v ambulancii: 

23. 02. 2024

04. 03. 2024 - 06. 03. 2024

13. 03. 2024 - 15. 03. 2024

MUDr. Mihálová Renáta - pľúcna ambulancia

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

23. 02. 2024

 

 

MUDr. Živica Andrej - gynekologická ambulancia

oznamuje neprítomnosť v ambulancii: 

23. 02. 2024 - ambulancia do 10:15 hod.

04. 03. 2024 - 08. 03. 2024 - sestra je prítomná na ambulancii

 

 

 

 

MUDr. Timeková Jana - ambulancia všeobecného lekára

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

21. 02. 2024 

Zástup: súrne stavy Galaklinik, Štefánikova 699/9, Senica. 

MUDr. Wolfová Svetlana - endokrinologická ambulancia

oznamuje neprítomnosť na ambulancii:

14. 02. 2024 - 15. 02. 2024 (sestra prítomná na ambulancii do 11:00 hod.

 

 

Mediekos Labor - denzitometria

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

16. 02. 2024 - ambulancia do 11:30 hod. 

 

 

 

všeobecné oznamy

Oznam pre pacientov - nová neurologická ambulancia od 01.08.2023 v meste Trnava

31.7.2023

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Zdravá župa s.r.o. Trnava oznamuje pacientom, že od 01. 08. 2023 otvorili v Trnave novú neurologickú ambulanciu, kde sa môžu objednávať aj pacienti z okresu Senica. 

Adresa ambulancie je: Študentská 3579/16, 9017 01 Trnava. Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie telefonicky na čísle 0917 801 230 alebo e-mailom: neurolog@zdravazupa.sk počas ordinačných hodín. 

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie: 

Pondelok až streda - 7:30 - 14:00

Štvrtok - 7:30 - 16:00

Piatok - 7:30 - 15:00 

Odstávka elektrickej energie v budove Polikliniky Senica n.o. dňa 01. 08. 2023

14.7.2023

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 01. 08. 2023 celý deň plánované prerušenie distribúcie elektriny v celej budove Polikliniky Senica n.o.

Všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. budú v tento deň zatvorené a telefónne linky nebudú fungovať.  

Taktiež nebude dňa 01.08.2023 zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v Poliklinike Senica n.o. V prípade potreby môžu pacienti v tento deň využiť služby APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v mestách Skalica, Myjava prípadne Trnava.

Hlavný vchod do Polikliniky Senica n.o. zostane dňa 01. 08. 2023 zatvorený. 

Dňa 02. 08. 2023 budú všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. pracovať bez obmedzenia.

 

 

Nová regulácia vykurovania v Poliklinike Senica n.o.

26.4.2023

V Poliklinike Senica n.o. sa v mesiaci február a marec 2023 realizovali práce  v súvislosti s novou bezdrôtovou reguláciou vykurovania – systém IQRC. Všetky práce boli realizované len počas víkendov, aby nebolo počas pracovných dní narušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Práce spočívali v montáži regulačných jednotiek, bezdrôtových termostatických hlavíc a následne boli montované riadiace jednotky a tiež antény pre prenos signálu. Tento systém regulácie vykurovania si nevyžadoval žiadne stavebné úpravy.

Realizáciou regulácie vykurovania príde v Poliklinike Senica n.o.  k úsporám energií a zároveň systém umožňuje centrálnu kontrolu regulácie vykurovania, prehľad o nastavených a skutočných teplotách v jednotlivých ambulanciách a ostatných miestnostiach. Spôsob zónovej regulácie umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých ambulanciách hlavne počas ordinačných hodín, v mimopracovnom čase počas pracovného týždňa a tiež počas víkendov.

Realizáciou tohto projektu príde k optimalizácii nákladov na kúrenie v budove Polikliniky Senica n.o. a tým  k úsporám energií.

Realizované práce finacovalo mesto Senica , ktoré je vlastníkom budovy.  Týmto by sme chceli poďakovať primátorovi mesta Senica Ing. Mgr. Martinovi Džačovskému a tiež poslancom mesta, ktorí túto investíciu schválili v rozpočte mesta Senica.

Prenájom parkovacích miest

23.1.2023

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom parkovacie miesta. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/698 30 14.

Oznam: Neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek

1.12.2022

Súkromná neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek ukončila svoju činnosť k 30. 11. 2022 z dôvodu odchodu lekára do starobného dôchodku. 

Výdajňa zdravotníckych pomôcok - rozšírenie Sotinskej lekárne

9.3.2022

Pre zvýšenie komfortu pacienta pri výdaji zdravotníckych pomôcok a v súvislosti s pandémiou koronavírusu a následných opatrení sa Poliklinika Senica n. o. rozhodla vytvoriť nové samostatné pracovisko výdaja zdravotníckych pomôcok. Bola vytvorená diskrétna zóna pre pacientov, tiež priestor na skúšanie rôznych zdravotníckych pomôcok a v neposlednej rade rozšírenie sortimentu zdravotníckych pomôcok.

Vo výdajni zdravotníckych pomôcok v Sotinskej lekárni sa budú realizovať nasledovné činnosti:

-       výdaj zdravotníckych pomôcok na poukazy predpísané príslušným lekárom

-       voľný predaj zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia a to najmä:

  •          zdravotná a pracovná obuv
  •          detská obuv
  •          rehabilitačné zdravotnícke pomôcky
  •          ortopedické zdravotnícke pomôcky
  •          špeciálne ponožky a podkolienky pre diabetikov a neurologické ochorenia
  •          doplnky do naslúchacích prístrojov
  •          a iné zdravotnícke pomôcky.

Otváracia doba je ako v Sotinskej lekárni od pondelka do piatka od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Vážení pacienti, tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že v rozšírených a vynovených priestoroch Sotinskej lekárni nájdete všetko to, čo je pre Vás a Vaše zdravie potrebné.

Rozšírenie ordinačných hodín na onkologickej ambulancii

10.2.2022

Vážení pacienti, 

od 01. 02. 2022 rozširuje onkologická ambulancia ordinačné hodiny. Ambulanciu prevádzkuje Poliklinika Senica n.o. 

Na ambulancii pracuje MUDr. Adrián Nečas, číslo telefónu: 034/698 30 59. Ambulancia sa nacháza na 3. nadzemnom podlaží č. dverí 326. 

Onkologická ambulancia má ordinačné hodiny utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 15:00 hod. 

 

Poďakovanie

9.2.2022

Poliklinika Senica n .o. ďakuje poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti ADOS  4LIFE, s.r.o. - Mgr. Roman Flamík, za poskytnutie finančného daru pre naše zdravotnícke zariadenie. Veľmi si vážime poskytnutie finančného príspevku v tejto neľahkej pandemickej situácii. Tento finančný dar bude použitý na prístrojové a iné vybavanie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

Endokrinologická ambulancia - MUDr. Svetlana Wolfová

8.2.2022

Endokrinologická ambulancia, ponúka možnosť byť vyšetrený komfortne a bez čakania prostrednictvom aplikácie www.topdoktor.sk

Oznam pacientom

2.2.2022

Ordinačné hodiny všeobecných lekárov nájdete TU.

Oznam pre pacientov

7.12.2021

Dokumentácia po ukončení ambulancie MUDr. Tatiana Lidajová od 01.12.2021 na stiahnutie TU.

Poďakovanie

29.11.2021

Poliklinika Senica n. o. ďakuje Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, žiačkam a vedeniu tejto školy, ktoré sa podieľali na zhotovení sladkého prekvapenia  pre pacientov, ktorí sa prišli zaočkovať, pre našich lekárov, zdravotné sestry a administratívne pracovníčky v očkovacom centre. Vážime si, že pri plnení ich študijných a pracovných povinností myslia aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa každodenne snažia ochraňovať zdravie a životy pacientov.  

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

Oznam pacientom - presťahovanie stacionára

1.10.2021

Oznamujeme pacientom, že stacionár (infúzie) MUDr. Pražienkovej sa presťahoval na 3. nadzemné podlažie č. dverí 373 - 374. 

Rozšírenie ordinačných hodín na ambulancii rehabilitácie od 01. 01. 2022

4.8.2021

Vážení pacienti, 

od 01 .01. 2022 rozširuje ambulancia rehabilitácie  ordinačné hodiny. Ambulanciu prevádzkuje Poliklinika Senica n.o. Na základe odporučenia príslušného lekára a vyšetrenia rehabilitačného lekára sú pacientom poskytované služby na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy.

Na ambulancii pracuje MUDr. Janette Nosková, číslo telefónu: 034/698 30 63. Ambulancia sa nacháza na prízemí budovy č. dverí 156. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle: 0910 364 693. 

Ambulancia rehabilitácie má ordinačné hodiny od pondelka do piatka od 7:30 - 15:30 hod.

Ordinačné hodiny na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy (č. tel. 034/698 30 08 alebo 0910 364 693) sú každý pracovný deň pondelok až piatok od 7:00 – 14:00 hod.

 

18.6.2021

Poliklinika Senica n .o. ďakuje Strednej odbornej škole dopravy a služieb v Holíči, žiačkam a majsterkám tejto školy, ktoré sa podieľali na zhotovení sladkého prekvapenia  pre našich lekárov, zdravotné sestry a administratívne pracovníčky v očkovacom centre. Vážime si, že pri plnení ich študijných a pracovných povinností myslia aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa každodenne snažia ochraňovať zdravie a životy pacientov.  

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

 

 

Upozornenie na zavádzajúce informácie ohľadom "Rizika mRNA vakcín"

3.5.2021

V Poliklinike Senica n.o. sa dňa 03.05.2021 vyskytli pri niektorých ambulanciách poskytovateľov ambulantnej strarostlivosti nalepené letáky ohľadom "Rizika mRNA vakcín". 

Vedenie Polikliniky Senica n.o. sa týmto dištancuje od týchto nepravdivých a zavádzajúcich informácii. Zároveň vyzývame všetkých pacientov a návštevníkov Polikliniky Senica n.o., aby svojvolne nenalepovali v priestoroch Polikliniky Senica n.o. žiadne oznámenia, reklamy, atď. 

Prenájom voľných priestorov na prevádzku bufetu

15.4.2021

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom za výhodných podmienok priestory pre prevádzku bufetu. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/651 38 50.

Oznam pacientom

11.3.2021

ROZPIS ŽURNÁLNYCH SLUŽIEB  (ordinácie do 16,00 hod.) na stiahnutie TU.

Nová ambulancia rehabilitácie v Poliklinike Senica

1.3.2021

Vážení pacienti, 

od 1.3.2021 začala svoju činnosť nová ambulancia rehabilitácie, ktorú prevádzkuje Poliklinika Senica n.o. Na základe odporučenia príslušného lekára a vyšetrenia rehabilitačného lekára budú pacientom poskytované služby na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy.

Na ambulancii budú pracovať MUDr. Janette Nosková a MUDr. Peter Valášek, číslo telefónu: 034/698 30 63. Ambulancia sa nacháza na prízemí budovy č. dverí 156. 

Zmluvné zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, ZP Dôvera a ZP Union.

Ambulancia rehabilitácie má ordinačné hodiny v utorok a štvrtok od 7:00 - 17:00 hod. v piatok od 6:00 – 13:00 hod.

Ordinačné hodiny na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy sú každý pracovný deň pondelok až piatok od 7:00 – 15:00 hod.

Zriadením rehabilitačnej ambulancie v našom zdravotníckom zariadení chceme zlepšíť dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta Senica ale aj širokého okolia.

 

 

Oznam pacientom

8.2.2021

Rozpis žurnálnych služieb (ordinácie do 16:00 h.) na stiahnutie TU.

Vydávanie zdravotníckych pomôcok v Sotinskej lekárni

27.11.2020

Vážení pacienti,

koncom decembra ukončí v našej budove vydávanie zdravotníckych pomôcok firma Protetika a.s.

Vydávanie všetkých zdravotníckych pomôcok bude naďalej zabezpečovať naša Sotinská lekáreň, ktorá je umiestnená v budove Polikliniky Senica.

 

Pracovníčky Sotinskej lekárne sa tešia na Vašu návštevu.

Ortopedická ambulancia - zmena v objednávaní pacientov

16.10.2020

Oznamujeme všetkým pacientom, že ortopedická ambulancia vyšetruje v dňoch utorok, štvrtok a piatok iba objednaných pacientov. Objednať sa môžete na stránke www.objednatvysetrenie.sk alebo telefonicky na čísle 034/698 30 61. Pondelok a streda funguje na ambulancii časenkový systém.

 

Aktivácia mobilnej aplikácie pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. v Sotinskej lekárni

8.10.2020

V Sotinskej lekárni v Poliklinike Senica si s účinnosťou od 5.10.2020 môžu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. aktivovať mobilnú aplikáciu, v ktorej sú dostupné nasledovné možnosti:

zobrazenie elektronického receptu priamo v aplikácii, vyhľadanie lekární, pohotovostí, ambulancií aj s otváracími/ordinačnými hodinami, informácia ohľadom preventívnych prehliadok, možnosť reklamovať zdravotnú starostlivosť, možnosť pridať si dieťa a mať tak informácie o jeho zdraví priamo v aplikácii.

Pre aktiváciu mobilnej aplikácie je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu VšZP, ktorá sa nainštaluje cez službu Obchod Play alebo AppStore.

V prípade záujmu poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o aktiváciu tejto služby im zamestnankyne Sotinskej lekárne túto službu aktivujú.

Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19, platné ku dňu 2.9.2020

3.9.2020

V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa poskytuje v súlade s bariérovou protiepidemickou ochranou tak, aby do čakárne pokiaľ je to možné, vstupovali pacienti a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom alebo inom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou. Každý pacient alebo jeho zákonný zástupca, ktorý potrebuje konzultáciu alebo vyšetrenie pre zdravotný problém, telefonicky alebo inou dištančnou formou kontaktoval svojho primárneho pediatra ešte pred rozhodnutím navštíviť ambulanciu s cieľom vykonania epidemiologického a klinického triedenia. 

Prevádzka polikliniky

10.6.2020

S účinnosťou od 10.6.2020 sa pri vstupe do Polikliniky Senica n.o. nevykonáva meranie teploty. Prevádzková doba počas ktorej je Poliklinika otvorená, je v čase  6,00 - 16,30 hod. V tomto čase je otvorený hlavný vchod (vchod z parkoviska)a tiež vchod pri APS (bývalá LSPP). 

V čase prevádzky APS v pracovných dňoch od 16,00 - 22,00 hod., cez víkend a vo sviatok v čase 7,00 - 22,00 hod. je vstup do APS otvorený.

Žiadame pacientov, ktorí vstupujú do vnútorných priestorov, aby mali na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre a používali dezinfekciu, ktorá je umiestnená v automatických dávkovačoch pri hlavnom vchode dobudovy vo vestibule a tiež vo vstupe pri APS.

Výzva pre pacientov - chráňte seba aj našich zamestnancov

15.4.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu z dôvodu ochrany nielen seba, ale aj lekárov, zdravotné sestry a našich zamestnancov prosíme všetkých pacientov, aby sa pri vstupe do budovy riadili pokynmi dobrovoľníkov civilnej obrany, dodržiavali 2 m odstupy a nevstupovali do priestorov Polikliniky Senica n.o. bez použitia rúška, prípadne inej ochrany tváre.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

 

Zmena ordinačných hodín detských lekárov

18.3.2020

Viac info na: poliklinikase.sk/nudzovy-rezim.pdf

POZOR dôležité !!!!

12.3.2020

Z dôvodu ochrany nášho ošetrujúceho personálu dôrazne žiadame všetkých pacientov, aby v prípade podozrenia na nákazu Corona vírusom COVID -19 a počas karantény nevstupovali do priestorov polikliniky, ale telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára. Všeobecní lekári neposkytujú preventívne, pracovno-lekárske služby a posudkovú činnosť.

Pohotovosť lekární - zmena od 1. 1. 2020

14.1.2020

viac info:

https://www.health.gov.sk/Clanok?lekarne-pohotovostne

Oznam pacientom

2.1.2020
ŽURNÁLNE SLUŽBY

VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. sú od 1. 1. 2020   z r u š e n é !

ŽURNÁLNE SLUŽBY

VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DETI A DORAST V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. sú pre detských pacientov, ktorých všeobecný lekár v tomto poobednajšom čase neordinuje. Senických lekárov nájdete počas žurnálnej služby v ich ambulanciách. Lekárov, ktorí nemajú ambulancie v Senici nájdete v ambulancii APS v budove Polikliniky. 

Rozpis žurnálnych služieb detských lekárov nájdete v budove polikliniky na 1. nadzemnom podlaží pri stanovišti SČK.

Oznam pacientom

19.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 20. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v osteodenzitometrickej ambulancii elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v onkologickej ambulancii MUDr. Adrián Nečas elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

10.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 11. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v chirurgickej ambulancii MUDr. Martin Potúček elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Oznam pacientom

9.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 10. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v ortopedickej ambulancii MUDr. Saeed Rahjou elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

Miestnosť pre dojčiace matky

7.12.2015

V budove polikliniky na 1. poschodí číslo dverí 159 je novootvorená miestnosť pre dojčiace matky od 7. 12. 2015. Matkám bude k dispozícii denne od 7,00 do 16,00 hod.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast